Tag Archives: Bazaar

张靓颖 – BAZAAR

张靓颖 《BAZAAR》 Jane Zhang(Zhāng Liàngyǐng) 《BAZAAR》 장량잉 《BAZAAR》 Translated into Korean by Sooji Shin. * * * 放开 规矩全都 重来 没有 障碍 线条 色彩 角度 精心安排 挑剔 对待 fàng kāi guī jǔ quán dōu chóng lái méi yǒu zhàng'ài xiàn tiáo sè cǎi jiǎo dù jīng xīn ān pái tiāo tì duì dài 지금까지의 규칙은 모두 벗어버려, 한계는… Read More »