Tag Archives: Gan Jue

张靓颖 – 感觉

张靓颖 《感觉》 Jane Zhang(Zhāng Liàngyǐng) 《gǎn jué》 장량잉 《이 느낌》(Pure Love) Translated into Korean by Sooji Shin. 看春天到来 融化的冰雪 灌溉绿色的一切 你给我的爱 百合的气味 弥漫了整个世界 kàn chūn tiān dào lái róng huà de bīng xuě guàn gài lǜ sè de yī qiè nǐ gěi wǒ de ài bǎi hé de qì wèi mí màn le zhěng gè shì jiè 봄이… Read More »