Tag Archives: Shuo Xie Shen Me

张靓颖 – 说些什么

张靓颖 《說些什麼》 Jane Zhang(Zhāng Liàngyǐng) 《shuō xiē shén me》 장량잉 《말하고 싶어요》(Say Something) Translated into Korean by Sooji Shin. 越複雜的情緒 我越不會說 但還好你 像是什麼都懂 最熱鬧的時候 我最愛沉默 也只有你能 聽得見沉默 yuè fù zá de qíng xù wǒ yuè bù huì shuō dàn hái hǎo nǐ xiàng shì shén me dōu dǒng zuì rè nào de shí hòu wǒ zuì'ài chén mò… Read More »