Tag Archives: You Mei You

张靓颖 – 有没有

张靓颖 《有没有》 Jane Zhang(Zhāng Liàngyǐng) 《yǒu méi yǒu》 장량잉 《있는 거니, 없는 거니?》 Translated into Korean by Sooji Shin. 手指在 左边右边 上滑下滑 前点后点 的忙碌 表情在 笑了又怒 怒了又忘 忘了又想 的重复 忽然说 NO 忘记了 忘记 要做什么 才知道 哦 原来你想的 并不是我 OH shǒu zhǐ zài zuǒ biān yòu biān shàng huá xià huá qián diǎn hòu diǎn de máng lù biǎo… Read More »